Odwołanie
Od decyzji organu
administracji publicznej

Odwołanie od decyzji organu administracji publicznej

Odwołanie od decyzji administracyjnej przysługuje stronom postępowania i ma na celu kontrolę prawidłowości wydanej decyzji. Powinno zostać wniesione w terminie czternastu
dni do organu II instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Nasza Kancelaria oferuje sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej wydanych w I instancji. Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu interesów naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji.
Sporządzamy odwołania od decyzji zarówno w ogólnym postępowaniu administracyjnym,
jak i przed organami podatkowymi.

Naszym Klientom zapewniamy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym.
Nasi doświadczeni adwokaci sporządzają odwołania w oparciu o długoletnią praktykę
i ugruntowaną wiedzę.

 

 


Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Odwołanie   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz